Firma Grześkowiak

Europejskie wsparcie

Firma Grześkowiak Spółka Jawna została Beneficjentem w programie "Paszport do eksportu", realizowanym w ramach szóstej osi priorytetowej "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach realizowanego od 15.10.2009 do 30.09.2011 projektu:

"Rozwój Firmy Grześkowiak Spółka Jawna poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu"

uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednym ze współfinansowanych zadań jest niniejsza witryna internetowa oraz jej wersje językowe.